In het kort

Begeleiding bij het dagelijks leven:

 • Aan huis of op kantoor;
 • Focus op het uitbreiden van jouw zelfredzaamheid;
 • In samenwerking met jouw netwerk;
 • Begeleiding die gericht is op ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Studiebegeleiding

Als je bezig bent met een studie, kun je tegen specifieke problemen aanlopen, die het lastig maken om je studie succesvol te doorlopen, terwijl je wel het vereiste niveau hebt. Het maakt daarbij niet uit of je in het voortgezet onderwijs zit, op VMBO-T, HAVO of VWO-niveau, of in het hoger onderwijs op HBO- of op universitair niveau.

Zolang je in het regulier onderwijs zit, kan onze studiebegeleiding je verder helpen. Omdat leerlingen in het speciaal onderwijs op hun eigen school al extra begeleiding krijgen, heeft onze studiebegeleiding in dat geval vaak geen meerwaarde. Mocht er vanuit school behoefte zijn voor aanvullende begeleiding door ons, dan kunnen we dit oppakken.

We kijken naar specifieke studie-gerelateerde problemen zoals:

 • overzicht houden over je studie,
 • overzicht houden over de inhoud van de lesstof,
 • hoofd- en bijzaak onderscheiden,
 • leertechnieken vinden die voor jou werken,
 • Verbeteren van jouw executieve functies.
En we proberen deze in verband te brengen met andere thema's, die we met onze begeleiding bij het dagelijks kunnen aanpakken.

Bureau Beckers vindt het heel belangrijk om nauw met jouw omgeving samen te werken om de begeleiding zo goed als mogelijk vorm te geven. Voor onze studiebegeleiding betekent dat, dat we waar nodig samenwerking zoeken met een docent, mentor, studieloopbaanbegeleider of studentendecaan.

In het kort

Werkbegeleiding:

 • Bij ons op kantoor of op je werk;
 • Focus op ontwikkelen van jouw werknemersvaardigheden;
 • In samenwerking met jouw werkgever;
 • Begeleiding die gericht is op ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Begeleiding bij psychisch functioneren

Als het voor jouw ontwikkeling van belang is om dieper in te gaan op hoe jij dingen ziet of doet, kunnen we je begeleiding aanbieden bij je psychisch functioneren. Deze begeleiding is coachend van aard en hierdoor is het niet sturend. Het is gericht op het vergroten van je zelfinzicht, zelfkennis en zelfvertrouwen, en op het aanleren van vaardigheden. Hierbij staat de identiteitsontwikkeling centraal. Daarom wordt er aandacht besteed aan hoe jij dingen ziet en wat jij graag zou willen. De regie ligt dan ook volledig bij jou, jij bepaalt de onderwerpen van het gesprek.

In het kort

Zorgvraagverheldering:

 • Bij ons op kantoor;
 • Focus op verhelderen van je zorgvraag en psycho-educatie;
 • In samenwerking met belangrijke naasten;
 • Begeleiding die gericht is op ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Ouderbegeleiding

Voor cliënten die bij hun ouders wonen, geldt soms dat het samenwonen, of de opvoeding meer in het algemeen, niet vanzelf gaat. In die gevallen kunnen we aansluitend op de begeleiding van de cliënt, ook de ouders begeleiden.

Thema's hierin lopen uiteen van aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt, tot omgaan met bepaald gedrag, of loslaten als onderdeel van de opvoeding. We kunnen hierbij ook aan ouders psycho-educatie bieden om hen meer inzicht te geven in het psychisch functioneren van hun kind.

We zorgen er in de meeste gevallen voor dat dit een andere begeleider is dan de begeleider van de cliënt zelf, omdat we de vertrouwensband tussen cliënt en begeleider erg belangrijk vinden. Wel overleggen onze begeleiders natuurlijk om te zorgen dat beide vormen van begeleiding zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl

Rekeningnr: NL73 RABO 0103 7619 69
KvK nummer: 59903643