Wachtlijst

Op dit moment hebben wij geen ruimte om te starten met nieuwe cliënten.

Wij verwachten in februari weer voldoende capaciteit te hebben om te starten met nieuwe cliënten. U kunt in de tussentijd wel een kennismakingsgesprek met ons voeren, en samen met uw wijkteam afspraken maken over het starten met begeleiding bij Bureau Beckers. Kan uw zorgvraag niet wachten tot februari, dan kunt u hierover contact met ons opnemen, en kunnen wij kijken of er mogelijkheden zijn om eerder te starten.

Kom ik in aanmerking?

Wij bieden begeleiding aan jeugdigen (vanaf 12 jaar), jongeren en volwassenen met een diagnose ASS en/of AD(H)D met een gemiddelde tot hoge intelligentie uit de regio's Nijmegen, Arnhem en Noord-Limburg. Je kan ook bij ons terecht als er sprake is van comorbiditeit, zoals een combinatie van ASS/ADHD met angstproblematiek of depressie.

De diensten van Bureau Beckers kunnen worden vergoed door je gemeente. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van je Wijkteam. Voor jongeren (tot 18 jaar) geldt, dat zij ook een verwijzing kunnen krijgen via de huisarts.

Op onze aanmeldpagina leest je hier meer over. Daar staat ook een uitgebreide lijst met gemeenten waar wij momenteel zorg bieden.

Onze begeleiding

Met Bureau Beckers kies je voor begeleiders die kijk hebben op de mogelijkheden en beperkingen, die ontwikkelingen in gang kunnen zetten, en die vóór alles streven naar een leven waarin je zelfstandig functioneert. Begeleiding bij Bureau Beckers is altijd gericht op het aanleren van vaardigheden die je zelf toe kan passen in het dagelijks leven.

Bureau Beckers biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding op alle levensgebieden. Wij helpen de cliënt met het vergroten van de zelfredzaamheid en het behouden van de regie over zijn of haar leven. Hierbij werken wij met verschillende methodes, zoals onder meer:

  • BrainBlocks,
  • Socratische Gespreksvoering,
  • Acceptance Commitment Therapie,
  • Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening,
  • Getting Things Done,
  • Cognitieve Gedrags Therapie.
Daarnaast kunnen wij tijdens de begeleiding psycho-educatie bieden, of voortbouwen op de psycho-educatie die je elders al hebt gehad. We bieden verschillende modules, bijvoorbeeld de module Minder Piekeren.

Cliënttevredenheid

Vorig jaar is een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Wij scoorden daarop als totaalcijfer een 8,3!

De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl

Rekeningnr: NL73 RABO 0103 7619 69
KvK nummer: 59903643