Onderwijsinstellingen

Ten behoeve van onderwijsinstellingen hebben wij diverse diensten, allemaal gericht op de optimalisatie van de processen bij en rond uw psychiatrische zorgleerlingen. Omdat wij veel kennis en ervaring hebben met veranderingsprocessen bij leerlingen met deze beperkingen, met name ook voor de lange termijn, kunt u als onderwijsinstelling veel baat hebben bij contact met de begeleiders of casemanagers van Bureau Beckers. In het kader van Passend Onderwijs of in het kader van een bijscholingstraject kunt u ons altijd vragen voor een offerte op maat.

Onze belangrijkste diensten voor scholen zijn:

Daarnaast staan we altijd open voor onderzoeksvragen van meer omvattende aard. Bureau Beckers ontwikkelt zelf methodieken, maar kan u ook helpen om de effectiviteit van uw eigen methodieken tegen het licht te houden.

Traject onwikkelingsmogelijkheden

Bureau Beckers biedt scholen de expertise die zij nodig hebben om een redelijke inschatting te kunnen maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Omdat wij veel lange termijn resultaten zien, en zelf ook kritisch onderzoek verrichten naar de effectiviteit van trajecten, kunt u als school bij ons altijd profiteren van de meest up-to-date kennis die u op het gebied van ontwikkelingstrajecten van uw zorgleerlingen kunt krijgen. Daarbij hanteren wij een pragmatisch perspectief: uw leerling moet zich uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan handhaven op een niveau dat bij hem of haar past. Dat is ons uiteindelijke doel waar we onze maatstaven en succes-indicatoren aan ontlenen.

Een kort traject voor een leerling kost ons, afhankelijk van wat u als school al aan kunt leveren, tussen de 10 en 20 uur. Een rapportage en een bespreking daarvan kosten nog eens 2 tot 3 uur. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we eerst uw wensen in kaart en kunnen we een offerte voor u maken.

Begeleidingstrajecten

Bureau Beckers kan begeleidingstrajecten van zorgleerlingen voor u realiseren. Met name als u meerdere zorgleerlingen heeft met complexe problematiek, waar zowel de thuissituatie als leerproblemen een rol in spelen, is het voor u en uw leerlingen ideaal om Bureau Beckers daarvoor in te huren. Niet alleen bespaart u daarmee op de kosten van begeleiding, u haalt daarmee ook de meest effectief gebleken begeleidingsstrategieën in huis, uitgevoerd door mensen die zich als eerstegraads docenten volledig hebben gespecialiseerd in het analyseren en remedieëren van leer- en andere problemen van uw zorgleerlingen. Zowel bij u op school als bij de leerling thuis.

De kosten van begeleidingstrajecten, zowel individueel als groepstrajecten, hangen af van uw wensen en mogelijkheden. Wij maken graag een offerte op maat. Zie voor meer informatie onze pagina over begeleidingstrajecten op scholen.

Bijscholing

In 2012 bieden wij een nieuwe cursus leerproblemen aan. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om een cursus, of een supervisietraject op maat in te kopen ten behoeve van intern begeleiders.

Meer informatie

Indien u meer wilt weten over onze diensten of cliënt wilt worden, kunt u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl