Informatie voor verwijzers

Cliënten en verwijzers kunnen contact opnemen om een kennismaking in te plannen via ons secretariaat: (024) 3572707.

Voor de regio Nijmegen is er ruimte voor nieuwe cliënten.

Voor de regio Arnhem is er ruimte voor nieuwe cliënten.

Voor de regio Noord-Limburg is er ruimte voor nieuwe cliënten.

Toelating van cliënten gebeurt op volgorde van aanmelding. In een urgente situatie kan de verwijzer per mail een verzoek indienen voor versnelde toelating van de cliënt. Het is niet mogelijk dat cliënten zelf een verzoek indienen. Omdat er momenteel slechts beperkt ruimte is voor toelating bij urgentie, zal het bestuur na indiening zo spoedig mogelijk beoordelen of toelating mogelijk is. U kunt uw verzoek sturen naar bestuur@bureau-beckers.nl.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl