Partners

Bureau Beckers werkt samen met de volgende partijen:

NBEC

Bureau Beckers is op het gebied van cliëntondersteuning aangesloten bij de NBEC (Nederlandse Branche Erkende Cliëntondersteuners).

Studo

Stichting Studo biedt kwalitatief goede huiswerkbegeleiding en bijles tegen lage tarieven. Voor die leerlingen die moeite hebben met zelf opstarten, met concentratie, of met het onderhouden van een werkritme kan het een bepaalde periode goed zijn om gebruik te maken van hun aanbod, om te voorkomen dat ze een achterstand opbouwen. Wij verwijzen graag naar hen door. Daarbij zal er indien nodig ook contact zijn tussen de begeleider van Bureau Beckers en die van Studo, en kan de begeleiding op beide plekken optimaal worden afgestemd op de behoefte van de client.

Dominicuscollege

De leerlingen van het Dominicuscollege kunnen gebruik maken van onze diensten. Daarvoor moet u zich melden bij de zorgcoördinator. Zij beslist of u wel of niet in aanmerking komt voor onze begeleiding, afhankelijk van de problematiek zoals die zich op school manifesteert.

Citadelcollege

De leerlingen van het Citadelcollege kunnen gebruik maken van onze diensten. Daarvoor moet u zich melden bij de zorgcoördinator. Zij beslist of u wel of niet in aanmerking komt voor onze begeleiding, afhankelijk van de problematiek zoals die zich op school manifesteert.

Autisme Praktijkzorg

Bureau voor Pedagogiek

GGZgroep

Max Ernst GGZ

De Amethyst

Tijhuis

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl