Raad van Commissarissen

Bureau Beckers is als zorginstelling toegelaten voor het bieden van begeleiding en behandeling volgens de "wet toetreding zorginstellingen" (WTZi). Bureau Beckers heeft een Raad van Commissarissen. De raad houdt toezicht op het bestuur en adviseert het bestuur betrekking tot de gekozen koers. De raad komt viermaal per jaar bijeen en bespreekt tijdens die bijeenkomsten een aantal door het bestuur aangeleverde stukken.

De raad bestaat op dit moment uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Alledrie hebben ze affiniteit met onze doelgroepen (psychiatrie en mensen met een zeer grote zorgzwaarte die niet in een instelling verblijven) en zijn ze uit interesse en met inzet betrokken bij onze onderneming. U kunt de Raad van Commissarissen bereiken op het mail adres rvc@bureau- beckers.nl.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad van Commissarissen en de directie van Bureau Beckers.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl