Aanleren van algemene vaardigheden

Vanuit de onderwijsbegeleiding heeft Bureau Beckers diverse methodieken ontwikkelt voor het aanleren van algemene vaardigheden bij leerlingen met cluster IV problematiek. Deels zijn die methodieken uitgekristalliseerd in protocollen; dit is lopend werk; de protocollen worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd op basis van ervaringen.

Trainen agendabeheer

In het protocol trainen agendabeheer gaan we uit van een cliënt die niet in staat is om zijn eigen agenda bij te houden. Doel is dat de leerling zelfstandig eigen agendabeheer gaat voeren. Dat kan met of zonder inzet van electronische hulpmiddelen. In sommige gevallen voeren we dit traject in opdracht van school uit met betrekking tot de schoolagenda. Indien een cliënt niet in staat is zijn eigen agendabeheer te voeren is een verder traject in een vorm van hoger onderwijs uitgesloten.

Leren plannen

Het protocol leren plannen bouwt voort op het trajekt agendabeheer. In het protocol wordt in kaart gebracht waar de planningsproblematiek precies speelt. Naar aanleiding daarvan worden op diverse niveaus verschillende wijzen van aanpak behandeld. Zowel korte- als lange-termijn planning komen aan bod. Een cliënt die niet in staat is om zijn eigen dag te overzien heeft een planning nodig. Een cliënt die niet in staat is om zelfstandig een korte en lange-termijn planning te voeren loopt tegen onoverkomelijke problemen aan in het hoger onderwijs. Die planning mag best alleen in het hoofd van de cliënt bestaan, maar dient aanwezig te zijn.

Zelfstandig werken

Met het protocol zelfstandig werken hebben we een van de grootste problemen willen aanpakken die spelen in het hoger onderwijs. Als een leerling niet in staat is om zelfstandig aan het werk te gaan dan is elke planning die gemaakt wordt gedoemd om te mislukken. Onze ervaring is dat succes in het hoger onderwijs staat of valt met de vaardigheid zelf aan het werk te gaan. In dit protocol worden diverse problemen in kaart gebracht en er worden verschillende oplossingen aangereikt, alle met als doel om de scholier in het voortgezet onderwijs zo ver te krijgen dat hij zelfstandig aan het werk gaat.

De protocollen zijn ook verwerkt in ons cursusmateriaal.
Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl