Passend onderwijs en autisme

Onze jarenlange ervaring geeft ons geen aanleiding om te geloven dat er een specifieke "autisme-didactiek" bestaat. Ook lijkt er geen specifieke autistische leerstijl te bestaan. Een goede docent kan een normaal tot hoog begaafde leerling dingen bijbrengen, of die leerling nu autistisch is of niet.

Voor docenten in het regulier voortgezet onderwijs is het echter wel goed om te letten op specifieke problemen die bij kinderen met autisme of adhd veel voorkomen. Daarnaast is het nuttig om speciaal voor die gevallen waarin het toch mis is gelopen handvatten te hebben om te remediëren. Want vanwege hun stoornis gaat dat vaak anders dan bij andere leerlingen.

Wat ook interessant is in het kader van passend onderwijs, is dat voor veel jongeren met autisme en een normale of hoge begaafdheid, het onderwijs een ingang biedt tot het werken aan gedragsverandering. Binnen het onderwijs wil de leerling namelijk graag "gewoon" zijn, en juist die wens biedt de mogelijkheid om leerlingen te trainen in zaken die "gewoon" worden gevonden. Die mogelijkheid wordt veel te weinig uitgebuit.

In een serie artikelen besteden diverse experts binnen Bureau Beckers hier aandacht aan.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl