Begeleiding en duurzaamheid

Bij Bureau Beckers signaleren we de laatste jaren een groeiend aantal cliënten die in het hoger onderwijs zitten, maar daar inhoudelijk of qua vaardigheden niet mee kunnen komen. Zij breken hun carrière in het hoger onderwijs vroegtijdig af, blijven eeuwig studeren, of behalen uiteindelijk met veel hulp een diploma dat ze nergens kunnen verzilveren in een maatschappelijke functie. Deze mensen komen uiteindelijk terecht in een functie die (ver) onder hun opleidingsniveau ligt, of blijven thuis zitten.

Zowel de maatschappelijke kosten van dit soort trajecten, als het persoonlijk leed dat dit in veel gevallen met zich meebrengt, zijn niet acceptabel. Bureau Beckers heeft er met pragmatische begeleidingsdoelen altijd naar gestreefd om mensen op een goede plek te krijgen. Dat wil zeggen: op een plek waar zij zelfstandig kunnen functioneren en waar zij zich ook nuttig kunnen voelen.

Daarbij zijn er twee dingen die we tot op heden missen. Op de eerste plaats is ons werk tot nu toe vooral best practice based en weinig evidence based. Eenmaal aangeleerde vaardigheden beklijven mogelijk niet bij de doelgroep, en de leerlingen en de studenten die bij ons uit begeleiding verdwijnen komen mogelijk niet op de plek terecht waar zij naar onze inschatting terecht hadden kunnen komen. Op de tweede plaats, ten behoeve van de efficiëntie van inzet van menskracht en middelen is de vraag naar een instrument dat in een vroegtijdig stadium kan voorspellen of een in te zetten veranderingstraject wenselijk en haalbaar is.

Op het eerste punt verzamelen wij data. Ex-cliënten worden actief benaderd en met behulp van diepte-interviews achterhalen we of aangeleerde vaardigheden beklijven en hoe het gaat met hun loopbaan. Op die manier verzamelen we kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de basis vormen voor voortdurende verbetering van onze dienstverlening.

Op het tweede punt zijn we bezig met het in kaart brengen van beslissende factoren en het op een zinvolle wijze meetbaar maken van die factoren. Op dat laatste onderdeel is een onderzoeksvoorstel in voorbereiding.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl