Diensten voor onderwijsprofessionals

Bureau Beckers biedt cursussen, korte diagnostische trajecten, en begeleiding voor uw zorgleerlingen. Ons specialisme is klein, onze expertise op dat vlak is groot. Wij komen graag kennis maken bij iedereen die te maken heeft met leerproblematiek in combinatie met psychiatrie.

Gediagnosticeerde problematiek is niet los te zien van leerproblemen die een leerling bij u op school ervaart. Vaak leidt deze specifieke problematiek namelijk tot die leerproblemen, maar tegelijk bieden juist die problemen op school een effectieve ingang om aan de onderliggende problemen te kunnen werken. De leerling wil graag geholpen worden met deze concrete problemen, en ziet vaak snel resultaat in de cijfers waardoor het vertrouwen in de begeleider en de motivatie groeien. Doordat we op basis van dat vertrouwen het concrete leerprobleem grondiger kunnen behandelen, kunnen we ook de onderliggende problematiek aanpakken. Daardoor kan de leerling ook op de lange termijn beter omgaan met zijn problematiek. Bureau Beckers heeft experts in dienst die zelf meewerken aan het herkennen, in kaart brengen en remediëren van leerproblemen vanuit de psychiatrische problematiek.

Doordat wij leerlingen ook na hun eindexamen kunnen blijven begeleiden, kunnen we de problematiek effectief aanpakken. Enerzijds kunnen we een ingezet traject, indien dat zinvol is, vervolgen. Door tijdens de voortgezet-onderwijs leeftijd aandacht te geven aan het zelf leren oplossen van de problemen die zij ervaren door hun handicap, komt de leerling goed beslagen ten ijs als deze aan de vervolgopleiding begint, of zodra deze later een baan zoekt. Anderzijds geven die langere begeleidingstrajecten ons ook beter zicht op succes- en risico-factoren in de begeleiding. Juist doordat we leerlingen soms jaren volgen, weten we ook wat de valkuilen zijn in de jaren na het examen. Deze kennis kunnen we inzetten bij de begeleiding van de leerlingen die nu in het voortgezet onderwijs zitten. We zijn dus een lerende organisatie. We ontwikkelen voortdurend nieuwe instrumenten en interventiemethoden, gebaseerd op een praktijk die oog heeft voor de toekomst van uw leerling.

Meer informatie

Zie ook onze informatie over ontwikkelingsmogelijkheden en begeleidingstrajecten voor onderwijsinstellingen en ons cursusaanbod voor onderwijsprofessionals.

Indien u meer wilt weten over onze diensten of cliënt wilt worden, kunt u een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl