Begeleiding

Bureau Beckers biedt drie vormen van begeleiding. Zij zijn alle drie gericht op succesvol zelfstandig kunnen functioneren en vullen elkaar aan. Een studie of baan kan alleen succesvol zijn wanneer alle randvoorwaarden goed zijn. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een psychiatrische beperking. Vandaar dat onze begeleiding zich richt op het succesvol toepassen van belangrijke vaardigheden. U kunt hierbij denken aan huishouden, zelfverzorging, sociale contacten, plannen of de weg vinden, maar ook het beheersen van vakinhoudelijke of werkgerelateerde zaken. Om dit efficiënt te kunnen doen kan een deel van de begeleiding in de thuissituatie worden uitgevoerd.

Om deze begeleiding goed vorm te kunnen geven, werken wij uitsluitend met universitair geschoolde begeleiders die vanuit hun vakinhoudelijke achtergrond over de grenzen van de psychiatrische problematiek heen kunnen kijken.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl