Wijziging tarieven voor PGB-houders en cliënten die zelf betalen per 2017

Vanaf januari 2017 vindt er een wijziging plaats in de tarieven die Bureau Beckers hanteert voor begeleidingsafspraken. Voor cliënten met een Zorg In Natura (ZIN) indicatie worden per gemeente verschillende afspraken gemaakt over de tarieven. De informatie in het bijgevoegde document geldt voor cliënten met een PGB of cliënten die de begeleiding uit eigen middelen betalen.

Lees hier de brief over de tariefswijziging per 2017.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl