Urenoverzichten ZiN-cliënt

De uren die wij besteden ten behoeve van ZiN-cliënten worden rechtstreeks gefactureerd aan het zorgkantoor. Hierdoor is het voor deze cliënten niet altijd inzichtelijk wat wij precies voor ze doen.

Om te zorgen dat dit voor onze cliënten wél inzichtelijk wordt, heeft Bureau Beckers besloten om per januari 2014 aan alle ZiN-cliënten een overzicht van de uren te sturen die we voor ze hebben gewerkt.

Dit biedt u als ZiN-cliënt inzicht in de declaratie die we op uw naam aan het zorgkantoor doen. Indien u een CIZ-indicatie hebt, wordt op basis van onze declaratie door het CAK uw eigen bijdrage bepaald. Het is dan ook belangrijk voor u om hier duidelijkheid over te kunnen hebben. De uren die wij ten behoeve van u aan het werk zijn en die we NIET kunnen declareren, maken we in dit urenoverzicht ook inzichtelijk. Zaken die we niet mogen factureren zijn bijvoorbeeld: reistijd, afgesproken begeleidingen waarvoor u zich ziek heeft gemeld, of uren die boven uw indicatie aan zorg zijn geleverd.

Op het overzicht dat we u maandelijks sturen treft u twee tabellen aan. De eerste tabel is een lijst met datums waarop door Bureau Beckers zorg aan u is verleend. Die tijden worden door onze medewerkers bij de registratie afgerond op kwartieren. Daarachter staat aangegeven of die tijd wel of niet facturabel is.

In de tweede tabel staan deze uren vertaald naar de functies die we bij het zorgkantoor mogen declareren. Dat gaat op twee manieren: zowel in minuten met bijbehorend minuut-tarief als in uren. De minuten worden gedeclareerd. De uren bieden een totaalcontrole die wij en het zorgkantoor gebruiken om te controleren of we niet teveel uren zorg bieden.

Voor het zorgkantoor bieden wij drie diensten: begeleiding (H300), gespecialiseerde begeleiding (H153) en begeleiding op afstand (H305). Alle begeleiding op afstand (via Skype) declareren we als zodanig (H305). Tijdens de begeleidingsuren aan de St. Annastraat of eventueel bij u thuis, bieden wij u een mix van begeleiding en gespecialiseerde begeleiding. Deze verdelen we dus over H300 en H153 waarbij ieder uur bestaat uit veertig minuten begeleiding en twintig minuten gespecialiseerde begeleiding.

Mocht u naar aanleiding van het urenoverzicht vragen hebben dan kunt u die stellen aan uw begeleider. Daarnaast kunt u een afspraak maken voor een telefonisch contact met Danny Beckers. Hiervoor belt u met het secretariaat: 024-3572707.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl