Resultaat Cliënttevredenheidsonderzoek 2013

In juni 2013 kregen alle cliënten van Bureau Beckers een cliënttevredenheidsonderzoek voorgelegd met het verzoek om de 21 vragen die dit onderzoek inhield te beantwoorden. Het gehele cliëntenbestand is daarnaast via de nieuwsbrief verzocht om dezelfde enquéte eventueel online in te vullen. In totaal bleken 26 cliënten bereid om de vragenlijst in te vullen; met een cliëntenaantal dat rond de 150 ligt is daarmee ruimschoots voldaan aan de betrouwbaarheid voor gemiddelde en standaardafwijkingen. Naast een aantal algemene vragen werden er vragen gesteld over de sfeer, de bejegening, de zeggenschap en de bekendheid van onze cliënten met de cliëntenraad en de klachtenprocedure. Het rapportcijfer dat cliënten ons toekennen is een 8,1.

U kunt hier de resultaten in detail lezen.

Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl