Cliënttevredenheidsonderzoek Bureau Beckers 2013.

Dit is een vragenlijst waarmee u de kwaliteit van Bureau Beckers kunt beoordelen.

Door de vragenlijst in te vullen geeft u aan in welke mate de zorg van Bureau Beckers voldoet aan uw wensen en behoeften. De vragenlijst is bedoeld voor de cliëntenraad van Bureau Beckers, en niet voor medewerkers van Bureau Beckers zelf.

U vult de vragenlijst zelfstandig in, dus zonder hulp van uw begeleider zodat u ook een beoordeling kan geven over de begeleider(s). Bij het invullen kunt u hulp vragen aan familie of vrienden.

Ik ben:

Welke diensten neemt u af bij Bureau Beckers?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

Op welke manier wordt uw begeleiding gefinancierd?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

Vragen over de begeleidingsruimtes van Bureau Beckers.

Ik kan tijdens de begeleiding zo nodig gebruik maken van een computer met internetaansluiting.Ik vind de sfeer bij Bureau Beckers prettig.

Ik voel me veilig als ik bij Bureau Beckers ben.

Vragen over de begeleiders van Bureau Beckers.

Let op: veel van de cliënten hebben meerdere (thuis)begeleiders en een ondersteuner. De onderstaande vragen hebben betrekking op alle begeleiders en de ondersteuner waar u normaalgesproken door wordt begeleid.


De ondersteuner/begeleider neemt de tijd om te luisteren naar wat ik zeg.

De ondersteuner/begeleider houdt zich aan de afspraken met mij.

Ik durf het tegen de ondersteuner/begeleider te zeggen als ik het ergens niet mee eens ben.

De ondersteuner/begeleider ondersteunt mij als ik een probleem heb.

De ondersteuner/begeleider bespreekt geen informatie over mij met mensen van buiten Bureau Beckers zonder dat ik daar weet van heb.

Toelichting: de begeleiders en ondersteuner die bij uw begeleiding betrokken zijn, hebben altijd overleg met elkaar ter ondersteuning van de begeleiding. Het gaat dus alleen over contact met mensen van buiten Bureau Beckers.Als ik hulp vraag, kan ik er op rekenen dat er hulp geboden wordt.

Vragen over zeggenschap

Ik praat met mijn ondersteuner over mijn zorgbehoefte, en deze wordt in overeenstemming hiermee opgenomen in het zorgplan (Het "Deel A" van het zorgplan).

Ik maak met mijn begeleider afspraken over doelen waar ik aan ga werken (Het "Deel B" van het zorgplan).

De ondersteuner/begeleider weet waar ik goed in ben.

De ondersteuner/begeleider weet waar ik goed in ben.

De begeleider neemt de tijd om met mij te werken aan mijn doelen.

De ondersteuner/begeleider respecteert mij.

Ik krijg passende ondersteuning in het opbouwen en in stand houden van mijn sociale netwerk.

Cliëntenraad en klachten.

Ik weet wat de cliëntenraad doet.

Ik weet hoe ik de cliëntenraad kan bereiken.

Ik weet waar ik moet zijn als ik een klacht heb.

Verzenden van het formulier

Ruimte voor eventuele opmerkingen:


Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl