Aanmeldformulier informatieavond wonen.

Uw gegevens


Naar welke presentatierondes gaat uw voorkeur uit?

Er zijn twee rondes. U kunt dus maximaal twee keuzes aankruisen.De Driestroom is bij velen vooral bekend vanuit hun aanbod voor mensen met verstandelijke beperkingen, maar heeft ook een aanbod in wonen voor mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Woonzorgnet biedt ondersteuning en woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en autisme in een 24-uurs setting.

De RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Zij ondersteunt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In de begeleiding gaat de RIBW uit van de kracht van de cliënt.
Ibass werkt samen met woningbouwverenigingen en biedt op deze wijze intensieve woonbegeleiding. Hun doelgroep is mensen met autisme.

Di Rumah biedt begeleid wonen voor mensen met autisme, psychotische problemen en depressieve problematiek op drie locaties in Arnhem.

Madelief biedt zeer kleinschalig wonen (5 personen) in Beek bij Nijmegen. Bijzonder is dat bewoners vier dagen per week bij Madelief wonen en drie dagen per week in hun eigen woning.
De Rigtergroep biedt beschermde woonbegeleiding waarbij kwaliteit van wonen en zorg voorop staat. WONEN binnen een vriendelijke en ruime omgeving. ZORG door begeleiders met ruime ervaring.

Stichting Zorg voor Zorg biedt proefwonen en begeleid wonen aan mensen met psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. De organisatie komt uit Midden- en Oost-Gelderland, maar is inmiddels richting Nijmegen uitgebreid. Proefwonen is een project waarbij de jongere in weekends op zichzelf woont met begeleiding, en door de week nog bij zijn ouders woont.
Stumass biedt begeleid wonen voor studenten in het HBO en aan de Universiteit. De doelgroep is mensen met autisme.

Capito biedt begeleid wonen voor studenten in het MBO. De doelgroep is mensen met autisme.

IVA Wonen biedt een uniek zorgaanbod van begeleid zelfstandig wonen en job-coaching.
De Amethyst is een kleinschalige zorgorganisatie. Het aanbod bestaat een zorgboerderij en een aantal woonlocaties. De doelgroep is mensen met psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

De Boerderij en De Beemden maken deel uit van GGZ Oost-Brabant. Op deze locaties kunnen mensen met autisme doorgroeien naar zelfstandigheid, maar het is ook mogelijk om permanent te blijven wonen. Het is een beschermde woonomgeving.

Aksent biedt begeleiding aan mensen met psychische problematiek en mensen met een licht verstandelijke beperking. Hun doelgroep is jeugd en jongvolwassenen. Aksent biedt diverse vormen van woonbegeleiding aan jongeren jongvolwassenen, ook als ze een indicatie hebben voor wonen in een woonvorm.
Plushome is een zorgaanbieder die ambulante begeleiding levert en huisvesting faciliteert in de omgeving Arnhem en Nijmegen aan jongeren en volwassenen met beperkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg of een verstandelijke handicap.

Bureau Bots biedt begeleiding aan jeugdigen en volwassenen met autisme, adhd en angstproblematiek. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de begeleiding plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt.

Bureau Beckers biedt begeleiding aan mensen met psychische problematiek. Veel cliënten hebben dubbeldiagnoses. Er is specialistische kennis in huis op het gebied van studie en werk en op het gebied van intellectuele begaafdheid. Woonbegeleiding kan de vorm aannemen van lichte begeleiding, maar kan ook intensief zijn en een alternatief zijn voor wonen in een woonvorm. Levensloopbegeleiding is mogelijk.


Verzenden van het formulier

Ruimte voor eventuele opmerkingen:


Autisme begeleiding Nijmegen. De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl